CASAL POPULAR LA TURBA

El Casal impulsa projectes de transformació social amb impacte al Centre Històric de la ciutat, i a l’hora ofereix eines d’autoorganització als seus socis i simpatitzants.

CASAL POPULAR LA TURBA

"Entre el bé i el mal
podríem aspirar a l'alegria"

Joan Fuster i Ortells

El Casal Popular La Turba va néixer l’any 1997 a través de diversos col·lectius vallencs i persones vinculades al moviment d’alliberament nacional, a la lluita ecologista i de l’àmbit cultural amb l’objectiu de crear un espai polític i cultural alternatiu per a la ciutat i, més globalment, com una eina que ha de col·laborar en el procés de reconstrucció nacional dels Països Catalans.

La Turba forma part de la Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans i del moviment polític de l’Esquerra Independentista, que lluita per a l’alliberament nacional, social i feminista.

Convocatòria
Govern reacciona

Les persones i entitats que som aquí, avui, volem manifestar la nostra voluntat de continuar treballant per Valls, apostant per la convivència i posant la comunitat al centre i denunciant la manca de respostes per part del govern municipal.

PROJECTES EN MARXA

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling.
Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved.

Club Esportiu Popular La Turba

L’objectiu del mateix és fomentar la pràctica col·lectiva dels diferents esports on els eixos centrals siguin la vinculació amb la comunitat.

Club Esportiu Popular La Turba

L’objectiu del mateix és fomentar la pràctica col·lectiva dels diferents esports on els eixos centrals siguin la vinculació amb la comunitat.

Club Esportiu Popular La Turba

L’objectiu del mateix és fomentar la pràctica col·lectiva dels diferents esports on els eixos centrals siguin la vinculació amb la comunitat.

Our Volunteers

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling.
Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved.
Mathew Busby

Mathew Busby

Volunteer
Tomos Schultz

Tomos Schultz

Volunteer
Layla-Rose Hammond

Layla-Rose Hammond

Volunteer
Frank Houghton

Frank Houghton

Volunteer
 • Feature List

  Add multiple feature items, set different icons or images for each feature and also give custom links if needed.

 • Key Features

  Choose your style from three different layouts and two unique icon background shapes.

 • Connector Line

  Show a connector line between each icon, changes its color and style to fit your unique design.

 • Custom Styles

  Easily customize every aspect of your list from widget styles but also you can give custom colors to each item as well.

 • Custom Styles

  Easily customize every aspect of your list from widget styles but also you can give custom colors to each item as well.

Our Highest Ambition
is to Help People

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved. Northward by described up household therefore attention. Excellence decisively nay man yet impression for contrasted remarkably. 

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution.

Latest Causes

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling.
Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved.

Environment

Help Rare Ecosystem

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved.

Goal: $60,000
0 %

Healthcare

Community Center

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved.

Goal: $120,000
0 %

Education

For Bright Future

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved.

Goal: $30,000
0 %

Our Partners

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling.
Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved.

Enjoy The Best Experience

Situation admitting promotion at or to perceived be. Mr acuteness we as estimable enjoyment up.
An held late as felt know. Learn do allow solid to grave. Middleton suspicion age her attention.
Chiefly several bed its wishing. Is so moments on chamber pressed to.

Carrer dels Metges 14, Valls. Alt Camp | Països Catalans| correu a: info@laturba.cat

© 2022