ALTA DE SÒCIA

El Casal Popular La Turba impulsa i promou diversos projectes de transformació Social

25 ANYS CREANT PODER POPULAR!

Formulari per a fer-se sòcia

Protecció de dades

Les dades seran comunicades al Departament d’Empresa i Treball amb la finalitat de justificar les subvencions en el marc de les quals es finança l’acció.

Denominació del tractament: Subvencions d’Economia Social i Cooperativa.

Responsable del tractament: Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives.

Finalitat: Gestionar les subvencions que es duen a terme en el desenvolupament de les competències que li són atribuïdes legalment. I enviament d’informació.

Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres dades. Procediment per exercir els vostres drets a  https://empresa.gencat.cat/ca/departament/proteccio-de-dades/drets/

Informació addicional sobre aquest tractament:

https://treball.gencat.cat/ca/informacip/proteccio-dades/tractaments/llistat-unitats/economia-social/subvencions/

Carrer dels Metges 14, Valls. Alt Camp | Països Catalans| correu a: info@laturba.cat

© 2022