Picture of La Turba

La Turba

Amb el suport de:

  • Subvencions a “Accions culturals i d’interès ciutadà per a l’any 2021”

Import concedit: 9.511,66 euros

Concepte: Adquisició edifici per a seu social

Import atorgat: 10.000€

Comparteix aquesta notícia

Carrer dels Metges 14, Valls. Alt Camp | Països Catalans| correu a: info@laturba.cat

© 2022