CartellPatrimoni_dataretocada1
Picture of La Turba

La Turba

CONCURS FOTOGRÀFIC PATRIMONI VALLENC

16a EDICIÓ – 2021

Participants: És obert a totes les persones que ho desitgin.

Tema: “PATRIMONI VALLENC”. L’objectiu és conèixer i divulgar el patrimoni vallenc des d’una vessant artística com la fotografia. L’autor/a pot escollir qualsevol monument, edifici, escultura, pintura, document, paisatge rural, natural, urbà o element cultural pertanyent al terme municipal de Valls.

Format i presentació: Cada participant presentarà 3 fotografies, en format  20×30 cm. Les imatges poden ser en color o en blanc i negre.

Identificació: Cal lliurar un sobre, amb el pseudònim i edat, que contingui les fotografies i un sobre tancat amb les dades de l’autor/a (nom, telèfon, correu electrònic, edat i població).

Les tres fotografies hauran de dur al darrera el nom del pseudònim i títol si en tingués o una explicació.

Inscripció: El dret d’inscripció és gratuït.

Termini: Les fotografies es poden enviar per correu abans del 5 de novembre o lliurar-les a mà fins el dia 12 de novembre a alguna de les següents adreces:

  • La Bajoca, c. de la Zeta 2, 43800 Valls (Alt Camp)
  • El Safareig, Pç  de l’Oli 12, 43800 Valls (Alt Camp)
  • IEV, c. Jaume Huguet 1, 43800 Valls (Alt Camp)

Aclariments: escriviu a l’aleta@tinet.cat 

Jurat: Estarà format per persones vinculades al patrimoni i a la fotografia. Estarà facultat per resoldre qualsevol altra qüestió no prevista en aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable. Si la qualitat dels treballs presentats fos insuficient, a criteri del jurat, els premis poden declarar-se deserts.

La deliberació del jurat és pública i es podrà presenciar el dissabte 13 de novembre a les 18:00 h al Casal Popular la Turba, al c. dels metges, 14 (Ca l’Alemany)

Lliurament de premis: L’exposició s’obrirà el divendres 19 de novembre del 2021 al Pati de Sant Roc (IEV) i els premis es donaran el mateix dia


PREMIS

Per l’elecció de les fotografies premiades es valorarà el seu contingut artístic i tècnic, el seu interès patrimonial, i es tindrà en compte el conjunt de la sèrie.                

  • 1r premi                                                       300.00 €     
  • 2n premi                                                      200.00 €
  • Premi Jove (menors de 25 anys )               150.00 €

Consideracions finals:

Cap concursant podrà obtenir més d’un premi. No es podran premiar guanyadors de l’edició anterior.

L’autor/a cedeix gratuïtament els drets de reproducció.

Les fotografies participants al concurs podran, doncs, ser objecte de publicació, de reproducció i de difusió; l’organització es compromet a fer-hi constar el nom de l’autor/a.

Per tal de tenir un fons documental del concurs, agrairíem que els participants enviessin les fotografies digitalitzades a l’adreça aleta@tinet.cat.

L’organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no es fa responsable de qualsevol accident que, de manera involuntària, puguin sofrir.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.

+ info: aleta@tinet.cat o al telèfon 620 673 774 – www.laturba.cat

< VEURE ALTRES EDICIONS >

Comparteix aquesta notícia

Carrer dels Metges 14, Valls. Alt Camp | Països Catalans| correu a: info@laturba.cat

© 2022